Simula el teu estalvi

Has decidit canviar de companyia i contractar energia verda a un preu just?  Calculem amb tu el que pots estalviar, per a potències contractades inferiors a 15kW


1. Periode de facturació

Marca en aquest calendari el període de facturació pel qual vols fer la simulació per calcular l’estalvi.

2. Preu del lloguer del comptador elèctric

Introdueix l'import del lloguer dels equips de mesura i control, és la quantitat que pagues per tenir el teu comptador elèctric.

3. Import de la factura

Escriu quin és l'import total que pagues en la teva factura de la llum. Normalment aquests imports son mensuals.

4. Tarifa actual de la teva companyia

Selecciona quina és l'actual tarifa d'accés o peatge que aplica la teva companyia actual.

5. Lectures per períodes

La lectura del comptador es calcula per períodes.