Els detalls sobre les noves mesures d’estalvi en la teva factura

T’expliquem els canvis que veuràs reflectits en la factura, amb l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 17/2021, del 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l’impacte de l’escalada de preus en els mercats minoristes de gas i electricitat.

 

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l’impacte de l’escalada de preus en els mercats minoristes de gas i electricitat, estableixen dues grans mesures d’impacte directe en el consumidor final:

  1. La reducció l’Impost Especial a l’Electricitat (IEE), en totes aquelles factures emeses a partir del dia 16 de setembre, independentment del període facturat.
  2. La reducció dels càrrecs del sistema elèctric, tant pel que fa al terme de potència contractada com pel que fa al terme d’energia, en aquelles factures amb períodes facturats a partir del 16 de setembre. 

Com a conseqüència de l’adaptació del procés de facturació a les noves mesures, podries rebre la teva factura més tard de l’habitual. A més, en alguns casos, hem emès una factura amb data de tancament a 15 de setembre. Per això, és possible que rebis més d’una factura.

Sí. En cas de rebre més d’una factura, trobaràs l’import corresponent al teu cicle habitual de facturació fraccionat en dos càrrecs.

Segons recull el text normatiu, les noves mesures establertes pel Reial Decret Llei 17/2021, del 14 de setembre, seran vigents fins al 31 de desembre de 2021.