Certifiquem que la teva energia és d’origen 100% renovable, perquè la lluita contra el canvi climàtic és cosa de tothom

Tot i que l’energia elèctrica que arriba a les nostres llars és indistingible de la que consumeixen els nostres veïns o altres consumidors connectats al mateix sistema elèctric, ara sí que és possible garantir l’origen de la producció d’energia elèctrica que consumim.

 

Com és l’electricitat que posa en marxa la teva rentadora i carrega el teu telèfon mòbil?

Tot i que l’energia elèctrica que arriba a les nostres llars i negocis és indistingible de la que consumeixen els nostres veïns, o altres consumidors connectats al mateix sistema, ara sí que és possible garantir l’origen de la producció d’energia elèctrica que consumim.
Amb aquesta finalitat, Estabanell proporciona el desglossament del mix de les diferents tecnologies emprades en la producció estatal, per poder comparar els percentatges de la mitjana estatal amb els corresponents a l’energia venuda per la vostra companyia comercialitzadora.
L’electricitat comercialitzada per Estabanell Energia és 100% d’origen renovable.

Origen de l’energia d’Estabanell

La nostra energia, la teva energia, prové de fonts renovables. Aquestes fonts renovables són la generació hidràulica – amb salts d’aigua propis -, la solar, la hidràulica i la de biogàs.

L’impacte mediambiental de la teva energia ‘Estabanell’

L’impacte ambiental de la teva electricitat depèn de les fonts energètiques utilitzades per a la seva generació. En una escala de A a G, on A indica el mínim impacte ambiental, i G, el màxim, i on el valor mitjà estatal correspon al nivell D, l’energia comercialitzada per Estabanell Energia té els valors següents:

La barreja de producció en el sistema elèctric espanyol. Dades de 2020

En aquest gràfic, pots consultar l’origen que va tenir l’energia l’any 2020. És una imatge que exposa els diferents tipus de producció de l’energia, especialment, aquells que no són d’origen verd.